ÜLKELERİN KİTAPLARA GÖRE DAĞILIMLARI

 ÜLKELER                                                KİTAP ADI

————————                    ———————————————

ABD                                                    Büyük Dünyada Küçük Adımlar

ABHAZYA                                           Bir Tutam Dünya

ABİDJAN                                            Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

ADRİYATİK                                         Göçmen Kuşun Kanatlarında

ALASKA                                              Dünya Kalemimin Ucunda

ALTAY                                                 Göçmen Kuşun Kanatlarında

ARJANTİN                                         Büyük Dünyada Küçük Adımlar

ARNAVUTLUK                                   Ufukların Ötesinde

AVUSTRALYA                                     Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

AVUSTURYA                                      Büyük Dünyada Küçük Adımlar

AZERBAYCAN                                   Büyük Dünyada Küçük Adımlar

BAHREYN                                          Sibirya’dan Şili’ye

BANGLADEŞ                                     Gizemli Coğrafyalar

BAYKAL GÖLÜ                                  Bir Tutam Dünya

BELÇİKA                                             Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

BELİZE                                                Bir Gezginin Dünyası

BENİN                                                 Ve Sekiz Oldu

BHUTAN                                             Ve Sekiz Oldu

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ              Dünya Kalemimin Ucunda

BİSSEAU                                             Ufukların Ötesinde

BOLİVYA                                             Sibirya’dan Şili’ye

BORNEO ADASI                               Sibirya’dan Şili’ye

BOSNA HERSEK                               Ufukların Ötesinde

BOTSWANA                                       Köşe Bucak Dünya

BREZİLYA                                           Ufukların Ötesinde

BRUNEİ SULTANLIĞI                        Sibirya’dan Şili’ye

BULGARİSTAN                                  Gezginin Gölgesi- Bir Tutam Dünya

BURKİNA FASO                                Sibirya’dan Şil’ye

BURMA(MYANMAR)                         Dünya Kalemimin Ucunda

BURUNDİ                                           Bir Tutam Dünya

BURYAT CUMHURİYETİ                    Bir Tutam Dünya

CEZAİR                                               Büyük Dünyada Küçük Adımlar

CİBUTİ                                                Göçmen Kuşun Kanatlarında

ÇAD                                                     Bir Tutam Dünya

ÇEÇENİSTAN                                     Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

ÇEK CUMHURİYETİ                          Gizemli Coğrafyalar-Gezginin Gölgesi

DANİMARKA                                     Gizemli Coğrafyalar

DOĞU TÜRKİSTAN                          Bir Gezginin Dünyası

DOMİNİK CUMHURİYETİ                Gizemli Coğrafyalar

DUBROVNİK                                     Gezginin Gölgesi

EKATERİNBURG                               Göçmen Kuşun Kanatlarında

EKVATOR                                           Sibirya’dan Şili’ye

ENDONEZYA                                     Ufukların Ötesinde

ERMENİSTAN                                    Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

ESTONYA                                            Yol Çağrısı

ETİYOPYA                                          Köşe Bucak Dünya

ETİYOPYA(Habeşistan)                      Yol Çağrısı

FAS                                                      Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

FİLDİŞİ SAHİLLERİ                            Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

FİLİPİNLER                                        Ufukların Ötesinde

FİNLANDİYA                                      Büyük Dünyada Küçük Adımlar

FRANSA                                              Bir Tutam Dünya-Büyük Dünyada Küçük Adımlar

GABON                                               Göçmen Kuşun Kanatlarında

GAGAVUZ YURDU                           Ufukların Ötesinde

GALLER                                              Köşe Bucak Dünya

GAMBİYA                                            Ufukların Ötesinde

GANA                                                  Ve Sekiz Oldu

GİNE                                                    Ufukların Ötesinde

GİNE BİSSEAU                                   Ufukların Ötesinde

GRÖNLAND                                       Dünya Kalemimin Ucunda

GUATEMALA                                      Bir Gezginin Dünyası

GUYANALAR                                       Yol Çağrısı

GÜNEY AFRİKA                                  Ve Sekiz Oldu

GÜNEY KORE                                    Köşe Bucak Dünya

HAİTİ                                                    Gizemli Coğrafyalar

HAKASYA                                           Göçmen Kuşun Kanatlarında

HİNDİSTAN                                        Ve Sekiz Oldu

HOLLANDA(Amsterdam )                 Yol Çağrısı

HONDURAS                                       Bir Gezginin Dünyası

HONG KONG                                     Büyük Dünyada Küçük Adımlar

IRAK                                                    Dünya Kalemimin Ucunda

IRKUTS ve BAYKAL GÖLÜ               Bir Tutam Dünya

İRAN                                                    Büyük Dünyada Küçük Adımlar

İRLANDA                                            Köşe Bucak Dünya

İSKOÇYA                                            Göçmen Kuşun Kanatlarında-Ufukların Ötesinde

İSPANYA                                             Bir Gezginin Dünyası

İSRAİL                                                 Gezginin Gölgesi

İSVEÇ                                                  Büyük Dünyada Küçük Adımlar

İTALYA                                                 Yol Çağrısı

İTALYA(Floransa)                                 Gizemli Coğrafyalar

İZLANDA                                             Dünya Kalemimin Ucunda

JAMAİKA                                             Bir Gezginin Dünyası

JAPONYA                                           Yol Çağrısı

JERSEY                                               Bir Tutam Dünya

KAFKASYA                                         Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

KALMUKYA                                        Göçmen Kuşun Kanatlarında

KAMBOÇYA                                       Dünya Kalemimin Ucunda

KAMÇATKA                                       Göçmen Kuşun Kanatlarında

KAMERUN                                         Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

KANADA                                             Dünya Kalemimin Ucunda

KARAİPLER                                       Bir Gezginin Dünyası-Ve Sekiz Oldu

KARELYA                                           Göçmen Kuşun Kanatlarında

KATAR                                                 Dünya Kalemimin Ucunda

KAZAKİSTAN                                     Bir Gezginin Dünyası

KENYA                                                Büyük Dünyada Küçük Adımlar

KIRGIZİSTAN                                     Bir Gezginin Dünyası

KIRIM                                                   Gezginin Gölgesi-Ufukların Ötesinde

KOLOMBİYA                                       Göçmen Kuşun Kanatlarında

KOMİ                                                   Göçmen Kuşun Kanatlarında

KOMOR ADALARI                            Gizemli Coğrafyalar

KONGO                                               Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

KOSTARİKA                                       Gizemli Coğrafyalar

KUVEYT                                              Dünya Kalemimin Ucunda

KUZEY İRLANDA                               Yol Çağrısı

KUZEY KORE                                      Gezginin Gölgesi

KÜBA                                                   Sibirya’dan Şili’ye

LAOS                                                   Dünya Kalemimin Ucunda

LETONYA                                            Yol Çağrısı

LİBERYA                                              Bir Tutam Dünya

LİBYA                                                   Ufukların Ötesinde

LİTVANYA                                           Yol Çağrısı

LONDRA                                             Ufukların Ötesinde

LVİV                                                     Göçmen Kuşun Kanatlarında

MACARİSTAN                                    Büyük Dünyada Küçük Adımlar

MADAGASKAR                                   Gizemli Coğrafyalar

MALAWİ                                               Bir Tutam Dünya

MALDİV ADALARI                              Yol Çağrısı

MALEZYA                                             Köşe Bucak Dünya

MALİ                                                     Sibirya’dan Şili’ye-Ufukların Ötesinde

MALTA                                                 Gizemli Coğrafyalar

MANÇURYA                                       Göçmen Kuşun Kanatlarında

MEKSİKA                                            Bir Gezginin Dünyası

MISIR                                                   Yol Çağrısı

MOĞOLİSTAN                                    Gezginin Gölgesi

MOLDOVA                                          Ufukların Ötesinde

MOZAMBİK                                         Bir Tutam Dünya

NAMİBYA                                            Ve Sekiz Oldu

NEPAL                                                 Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

NİJER                                                  Bir Tutam Dünya

NİJERYA                                             Ve Sekiz Oldu

NİKARAGUA                                      Bir Gezginin Dünyası

NORVEÇ                                             Yol Çağrısı

ORTA AFRİKA                                    Bir Tutam Dünya

ÖZBEKİSTAN                                     Gezginin Gölgesi

PAKİSTAN                                           Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

PANAMA                                             Gizemli Coğrafyalar

PAPUA YENİ GİNE                            Bir Tutam Dünya

PATAGONYA                                       Gezginin Gölgesi

PERU                                                   Ufukların Ötesinde

PETERSBURG(Leningrad)                    Yol Çağrısı

POLENEZYA                                       Ufukların Ötesinde

(Fiji,Cook Adaları ve Tahiti)

POLONYA                                            Bir Gezginin Dünyası

PORTEKİZ                                          Gizemli Coğrafyalar

PORTO RİKO                                      Bir Tutam Dünya

PRENELER                                          Gezginin Gölgesi

REUNİON                                           Göçmen Kuşun Kanatlarında

ROMANYA                                          Büyük Dünyada Küçük Adımlar

RUANDA                                             Köşe Bucak Dünya

S.ARABİSTAN                                    Sibirya’dan Şili’ye

SELANİK                                             Gezginin Gölgesi

SENEGAL                                            Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

SENEGAL                                            Ufukların Ötesinde

SIKKIM                                                 Bir Tutam Dünya

SİBİRYA                                               Sibirya’dan Şili’ye

SİCİLYA                                               Yol Çağrısı

SİNGAPUR                                         Köşe Bucak Dünya

SLOVENYA                                        Gizemli Coğrafyalar

SOLOMON ADALARI                       Bir Tutam Dünya

SRİ LANKA                                         Sibirya’dan Şili’ye

SUDAN                                               Yol Çağrısı

SULAWESİ ADASI                             Gizemli Coğrafyalar

SURİYE                                               Köşe Bucak Dünya

SWAZİLAND                                      Bir Tutam Dünya

ŞEYSEL                                              Büyük Dünyada Küçük Adımlar

ŞİLİ                                                       Gezginin Gölgesi

TACİKASTAN                                     Bir Gezginin Dünyası

TANZANYA                                         Gizemli Coğrafyalar

TATARİSTAN                                      Gezginin Gölgesi

TAYLAND                                            Büyük Dünyada Küçük Adımlar

TAYVAN                                              Büyük Dünyada Küçük Adımlar

TİBET                                                   Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

TOBAGO                                             Bir Tutam Dünya

TOGO                                                   Ve Sekiz Oldu

TRİNİDAD                                           Bir Tutam Dünya

TUNUS                                                Büyük Dünyada Küçük Adımlar

TUVA                                                   Göçmen Kuşun Kanatlarında

TÜRKMENİSTAN                               Bir Gezginin Dünyası

UGANDA                                            Köşe Bucak Dünya

UKRAYNA                                           Ufukların Ötesinde

UMMAN                                              Dünya Kalemimin Ucunda

URUGUAY                                          Sibirya’dan Şili’ye

ÜRDÜN                                              Köşe Bucak Dünya

ÜSKÜP                                                Gezginin Gölgesi

VENEZUELA                                      Göçmen Kuşun Kanatlarında

VİETNAM                                            Dünya Kalemimin Ucunda

VLADİVOSTOK                                  Göçmen Kuşun Kanatlarında

YAKUTİSTAN                                     Gezginin Gölgesi

YEMEN                                               Gezginin Gölgesi

YENİ ZELANDA                                 Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

YEŞİL BURUN CUMHURİYETİ         Göçmen Kuşun Kanatlarında

YUNANİSTAN                                    Köşe Bucak Dünya

ZAGREB                                             Göçmen Kuşun Kanatlarında

ZAİRE                                                  Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe

ZAMBİYA                                             Köşe Bucak Dünya

ZENZİBAR                                         Gizemli Coğrafyalar

ZİMBABWE                                        Köşe Bucak Dünya