Orhan Kural Kimdir?

1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili idi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.

 1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi yaptı. ( Devlet bütçesinden hiç para talebi olmadı. Columbia Üniversitesi, sürekli hep dünyanın en iyi on üniversitesi arasında yer almaktadır). 

 

 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'n de Kömür Kimyası dalında “Doktor” unvanı aldı.

 Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü’ne devam etti.

 

 1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Teknolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

 1982 yılında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile “danışman” olarak katıldı.

 1989 Mayıs ayında İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

 

 2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

 

Kırklareli Üniversitesine Rektör ön adayı oldu. (Aralık, 2016)

301 fedakar işçimizin şehit olduğu vahim Soma kömür ocağı kazasından sonra   karbonmonoksit (CO) ölümleri ile ilgili bir televizyon kanalındaki bilimsel açıklamalarından bazı "sözcükler" seçilerek tamamen yanlış yorumlandığı  “tatlı ölüm” sözcükleri ile özdeşleşerek bir anda hedef, suçlu ve Twitter’da en   çok konuşulan konu (trend topic) oldu. Okuldaki odasının kapısı kırıldı, fakülte 3 gün işgal edildi, hakarete uğradı, çok zor anlar yaşadı. Bu olanlara dayanamayarak bahsi geçen  günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zaman içinde ise gerçek başta fakülteyi basan öğrenciler olmak üzere kamuoyunda anlaşıldı…

2019 Eylül’de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı. 

 

Bilimsel Çalışmaları

Kömür Teknolojisi, Hava Kirliliği, Briketleme, Ekoloji ve Madencilik üzerine değişik dillerde 50 civarında makale hazırladı.


Doktora tezinde öngördüğü turba, leonardit ve gityadan organik gübre yapımı 2005 yılında dünyada bir ilk olarak Sivas’da üretime geçen Newland Gübre Tesisler’nde hayata geçti.

Toz kömürden briket yapımında kullanılan ve sağlığa bir zararı olmayan “melas ile kireçtaşı” karışımını katkı maddesi geliştirdi. Bu buluş senelerdir Türkiye ve tüm dünyada geniş bir uygulama alanına sahip.

Konuşmacı ve kolaylaştırıcı (moderatör) olarak çok sayıda eğitim programı ve  panele katıldı.

Madencilik dalında ilk olarak Scientific Index'e giren ilk üç makaleden birini yayınladı. (1989)

​App, a new binder for briquetting lignites by:KURAL, O;Savascı, OT;Eskikaya,s fuel volume:68 issue:3 pages:404-407 published: March 1989

Biri TÜBİTAK tarafından desteklenmiş altı adet araştırma projesinin yürütücülüğünü yaptı.

​Bir dönem Hıfzı-Sıhha Enstitüsü’nün danışmanlık görevini de üstlendi.

Çukurova Grubu’nun daveti ile Ukrayna’nın Donetsk Kenti’ndeki kapanan briket fabrikasında incelemelerde bulundu.

İki sene boyunca (2013 – 2014) Zeytinburnu Belediyesi’nin ve üç yıl Şişli Belediyesi’nin (2014-2017) organize ettiği “Yeşil Yıldızlı Okullar” projesinin koordinatörlüğünü yaptı.

Otuza yakın belediye ile birlikte o belediyenin sınırlarındaki okullarda “Dünya için bir şey yap” başlıklı konferansı verdi.

Dernekler Masasınca (İçişleri Bakanlığı) desteklenen "Sigaradan Kurtulalım" adlı projesi Sarıay Derneği Başkanı olarak yönetti. Yedi ilçeden ağırlıklı olarak sigara içen Lise öğrencileri İstanbul'un 3 göğüs hastalıkları hastanesine (Yedikule, Süreyyapaşa, Beylikdüzü) bir sene boyunca götürüldü, bilgilendirme sigara mağduru hastalar ile görüştüler ve sigarayı bırakan öğrencileri ile öğretmenlerin oranı yüzde 30 olarak anket, çalıştay ve gelen bilgilerden tespit edildi.

Farklı mahkemelerce bilirkişi olarak görevi aldı.


Taşkın Deniz Yıldız "TÜRKİYE’DE MADEN İŞLETME FAALİYETLERİ İZİN SÜREÇLERİNİN MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ" adlı doktora çalışmasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Orhan Kural'ın danışmanlığında tamamladı. (Haziran 2020)

Kitapları

​Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili dört kitabın editörlüğünü yaptı.

İngilizce “Kömür” kitabının (Coal) önsözüne 22 devlet başkanı katılmış ve kitap bu özelliği sayesinde “Guiness Dünya Rekorlar Kitabı”na girmiştir. Bu kitap defalarca basıldı.

On yıl içinde farklı coğrafyaların anlatıldığı 17 adet gezi kitabı hazırlamıştır. Bazıları altıncı baskısına kadar ulaşmıştır.

“Bu Kitap Başka” isimli bir de “anı kitabı” vardır. Bu eser yedi kez basıldı ve zaman zaman en çok satanlar listesine de girdi.

 “Sefername I” “Sefername II” ve “Seferi”, “Seferi-2”, "Seferiler" isimli, günümüzün 75 tanınmış yazar, blog sahibi ve sanatçının gezi yazı ve anılarını içeren kitapların editörlüğünü yaptı.

“UGA” (Unutulmaz Gezi Anıları) ve “İslam Coğrafyası” isimli eserleri editör olarak Timur Özkan’la beraber gezi edebiyatına kazandırdı. (2016)

Aralarında tanınmış simalarında bulunduğu 50’ye yakın şairin çevre duyarlı şiirini “Çevre Şiirleri Antolojisi” adlı kitabında topladı. Bu eser de beş kez basıldı.

Yaşantısı Azeri kökenli ünlü yazar Hilal Mahmudoğlu tarafından “Türkiyeli Don Kişot” başlığı ile tiyatro eseri olup beş kez basıldı. İTÜ Müzikal Kulübü, iki bölümünü 2010 yılında oyunlaştırıldı. Orhan Kural’ı oynayan İTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Hasan Akça, Orhan Kural’ın kıyafetlerini kullandı. Daha sonra eserin tamamı Beşiktaş BKM Sahnesinde Saime Özmekik Hocanın liderliğinde kalabalık bir kadro ile Türkiye Gezginler Derneği Tiyatro Grubu tarafından başarı ile sahnelendi. (Aralık 2018)

“Dünya İçin Bir Şey Yap” başlıklı kitapçık her duyarlı vatandaşın günlük yaşantısında uygulayacağı pratik bilgileri içermekte. Bu eser 7 yıl içinde 40 baskı yaptı. Ayrıca Bugün Gazetesi, Bursa Belediyeler Birliği ve İDO tarafından özel olarak bastırıldı. Kitap Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ukraynaca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Korece, Litvanyaca, Tayca, Endonezyaca, Urduca ve Rusça olmak üzere toplam 18 dile tercüme edildi. Elçilikler, Konsolosluklar, Yunus Emre Enstitüleri, dernekler ve üniversiteler kanalı ile ilgili ülkelere ücretsiz dağıtılmakta!

Hakkında yayınlanan yurtdışı basın kupürlerini içeren “Orhan Kural in World Media” isimli kitabı 2011 yılında İngilizce olarak yayınlandı ve 2012 yılında ikinci, 2013 yılında üçüncü ve 2015 yılında dördüncü ve 2018 yılında beşinci 2019 da altıncı baskısı gerçekleşti.

Doç. Dr. Mahmut Babacan’ın “Yazılı ve Sözlü Anlatım” kitabında gezi yazısı örneği olarak “Valetta” makalesi yayınlandı.

 Çok sayıda kitabın bazı bölümlerini ve ön sözlerini Orhan Kural kaleme almıştır. Ayrıca elliye yakın eserde farklı nedenlerle kendisinden bahsedilmiş veya kaynakça gösterilmiştir.

Milli Eğitim, Dil ve Anlatım X. sınıf ders kitabında gezi edebiyatına örnek olarak Orhan Kural’ın “Japonya” adlı parçasına yer verilmiştir. (Sayfa 86)

Günce Yayınları tarafından yayınlanan editörlüğünü Oktay Yivli'nin yaptığı "Modern Türk Edebiyatı" kitabının "Gezi Yazısı" bölümünde Orhan Kural'a yer verilmiştir. (Sayfa 494)

Karikatürlerin sihirli dünyasının zihinlerde daha etkili ve kalıcı olacağını düşündük. Ayrıca dünyamızdaki diğer uluslara da ulaşmak amacı ile karikatür alt yazılarını altı farklı dilde hazırladık.  (O. KURAL)

       

Matematik Kitabı

Lise konularını içeren bir Matematik kitabı kaleme almıştır. Bu kitap Özel Okullar Birliği tarafından 2005 yılının en iyi Matematik Kitabı olarak tavsiye edildi. Bu eser farklı bir anlayışla öncelikle de gençlere matematiği sevdirmek amacı ile hazırlandı. 2018 yılında yenilenerek ikinci baskısını yaptı. Matematik bence aslında yaşamın tam kendisidir. Tüm konular bir yolla matematik ile ilişkilidir.

   

Üniversitelerde Verdiği Dersler

 İTÜ’de İstatistik ve Olasılık havuz dersini tüm İTÜ öğrencilerine yönelik olarak on beş yıldır hem Türkçe hem İngilizce olarak vermiştir. Ayrıca “Yeraltı İşletme Metotları”, “Mining and Environment”, “Madencilik ve Çevre” ile “Kömür Teknolojisi” derslerini bir süre üstlenmiştir. 2002 kış yarıyılında İstatistik dersini Yeditepe Üniversite’nde İngilizce olarak sunmuştur.

Maden Mühendisliğine Giriş (İngilizce ve Türkçe), Madencilikte Özel Konular I ve II (yüksek lisans), Mühendislik Etiği ve Çevre ve Toplum (ITB) derslerine İTÜ’de vermiştir.

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 9 yıl içinde gerçekleştirdiği 20 adet teknik geziye öğrencilerle beraber katılmıştır.

İTÜ öğrenciler ile çıktığı Teknik Gezi sırasında Gerede’de otobüs şoförü bilincini kaybedince araç kontrolsüz kalıp sağa sola çarpmaya başladı. Şoför mahalline geçerek müdahale etti ve en az 40 öğrencisinin hayatını kurtardı ve kahraman ilan edildi. (Ekim 2017)

 

  • 2018 ders yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde “Çevre ve Kültür", 

  • İstanbul Esenyurt Üniversitesinde ise İngilizce ve Türkçe “İstatistik” derslerine 2018 yılından itibaren girmektedir.

  • 2019 ders yılında bahar döneminde İstanbul Aydın Ünivesitesinde "Şehirde Yaşam ve Eğitim" adlı dersi verdi.

  • 2019 kış döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tam zamanlı kadroya geçmiş ve yine "Çevre ile Kültür" dersini üstlenmiştir.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Görevleri

Üç sene Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölüm başkan yardımcılığı, 9 sene Maden Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm başkanlığı sırasında ABET'ten 6 yıllık akreditasyon kazanılmıştır.


Ayrıca 2015-2016 öğretim yıllarında "QS" uluslararası üniversite sıralamasında Maden Mühendisliği bölümü 61., 2016-2017 öğretim yılında ise 31. olmuştur. Bu sonuçlar Türkiye'de bütün üniversitelerin tüm bölümleri arasında elde edilmiş en başarılı sonuçlar olup ve basında haber olmuştur. İTÜ sekreterliği bu nedenle özel ödül almıştır.

  

MÜDEK

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği lisans programlarının Müdek Değerlendiricisi olarak görev yaptı.

​  

"Dünya için bir şey yap" Konferansları

 

6000’e yaklaşan sayısı ile dünyada en fazla “konferans verme” rekoruna sahiptir. Türkiye’nin seksen bir il, yüzlerce ilçe ve 81 ülkede “ekolojiye saygı” bilincini yaymak amacıyla verdiği konferansların dağılımı web sayfasında verilmektedir. Konferanslar hem güldüren, hem hüzünlendiren, hem de düşündüren, herkesin bilip de belki de unuttuğu gerçekleri bir “stand-up” havasında dile getiriyor. Bazen bir ilköğretim okulunda müdür olan genç, çocuk iken dinlediği Orhan Kural konferansını hatırlamaktadır.

Zaman zaman sahnede kendisine Esin Afşar, Nasuh Mahruki, Leyla Tekül, Cem Karaca, Özdemir Erdoğan, Haluk Levent ve Füsun Önal eşlik etmiştir. Fatih (4), Üsküdar (2), Bursa Belediyeler Birliği, Beyoğlu (2), Esenler (3), Sultangazi, Bahçelievler, Zeytinburnu (4), Kağıthane (4), Şişli (2), Küçükçekmece, Beykoz, Ümraniye (2), Tuzla, Sancaktepe, Bağcılar, Beşiktaş, Sarıyer (2), , Ataşehir, Eyüpsultan (1) Belediye ve İlçe işbirliği ile bu ilçelerdeki okullarda konferans verdi.

 


Konferansların Dağılımı

  

(1134) İlköğretim Okulu
(2543) Lise ve Teknik Lise
(382) Meslek Lisesi
(93) İmam Hatip Lisesi
(242) Anadolu Lisesi
(31) Çıraklık Eğitim Merkezi
(48) Polis Eğitim Merkezi
(132) Askeri Lise – Askeri Birimler
(65) Öğrenci Yurdu (231) Üniversite – Yüksekokul
(91) Hastane
(85) Sanayi Kuruluşu
(65) Yaz Okulu
(20) Huzurevi
(59) Islahevi’nde
(51) Halk Eğitim Merkezi
(36) Müftülük ve Kur’an Kursu

​Türkiye Gezginler Kulübü Derneği

 

Yirmi üç yıl içinde büyük bir aşama gösteren, ortalama 300 üyeli Türkiye Gezginler Kulübü’nün kurucusu ve hâlen başkanıdır. 248 farklı ülke gezerek bu konuda Türkiye Rekoruna sahiptir. Bu geziler sırasında 130 farklı havayolu ile 1700 uçuş yaparak dünyanın etrafında ortalama 21 tur atıp 960 bin kilometre yol almıştır.  En az 1,5 tam yılını hava alanı ve uçakta geçirdi. Orhan Kural bu gezileri sırasında altmışa yakın ülkenin televizyon, radyo ve basınına konu olmuştur. Bu gazete makaleleri “Orhan Kural In World Media” adlı kitapta yayınlanmıştır. Sri Lanka, Sudan, İran ve Zenzibar televizyonunda gezilerini konu alan bir belgesel yayınlandı. All’ Italia, Air Portugal, Slovenya Hava Yolları, Sea-Song Gemi Acentası, Malta Turizm Bakanlığı, Eman Turizm tarafından basın mensubu olarak farklı ülkelere davet edildi. Yunus Emre Enstitüleri kapsamında Kosova,Üsküp, Prizren, Vilnius, Ekvator Ginesi, Tiran, Brüksel, Bükreş ve Tahran’da konferanslar verdi. Dernek hakkında geniş bilgiye (www.turkiyegezginlerkulubu.com) web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Orhan Kural Aynı Zamanda Dünya’da “Rekortmen” Bir Gezgin!

 

Nomadmania (https://nomadmania.com/) sitesine göre Orhan Kural dünyada en çok gezenler sıralamasında (most travelled) şu anda 48. sıradadır. (Nomadmania Türkiye'nin ise lideridir) (Elbette hemen hemen her gün sıralama değişmektedir.) Bu site doğal olarak ülkeleri bölümlere ayırıyor, dünyada şu anda sıralamaya esas olan 1281 bölge bulunmakta. Örneğin Türkiye 11 bölgeye ayrılmıştır. Elbette İstanbul'a bir gemi ile yaklaşıp 7 saat kalınca Türkiye'yi görmüş sayılmazsınız!​

Fotoğraf Sergileri

 

Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında 41 adet kişisel fotoğraf sergisi açmıştır. Ayrıca çok sayıda karma sergide eserleri sergilenmiştir. Türkiye Gezginler Kulübü 20’ye yakın karma sergi organize etmiştir. (Sirkeci Garı, İTÜ Maslak Yerleşkesi, Olivium AVM, Star AVM, Kuyumcukent AVM, İstinye Park, Yeşilköy Havalimanı, İzmir Çiğli Havalimanı, Dolmabahçe Sarayı Galerisi, Starcity AVM, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Metro-Taksim Kültür A.Ş ve Marmara Forum) gibi.

Orhan Kural fotoğraflarının ana teması hiç bir zaman "manzara" olmadı, farklı “İnsan Portreleri”ne yer verdi. Hepsinin ortak yönü ise yüzlerindeki “masumiyetti”.


Yüz Kumbarası (kırk fotoğrafçı, 1600 portre) projesi kapsamında Orhan Kural portresi, İstanbul Beyoğlu Fransız Kültür Merkez’inde sergilendi. (13-19 Şubat 2015)


     

Televizyon ve Radyo Programları

 

Yirmi üç sene boyunca KMP Anadolu, Kanal 9, HBB, ETV, İstanbul Televizyonu, Kanal 6, Star TV, Kanaltürk, Ulusal Kanal, Expochannel, Kanal T, Bugün TV, TRT Çocuk Kanalı, 360 TV, Kanal 34 ve BloombergHT’de televizyon programları hazırlayıp sunmuştur, yedi yıldır da Bloomberght’de Şebnem Schaefer ile beraber sunduğu “Lütfen +1” programı devam etmektedir.

Aynı zamanda, Açık Radyo, Kent Radyo, Yapı Radyo, Radyo Çağ, TRT İstanbul Radyosu,  Radyo Kozmos, Radyo 92,3, TRT FM, Yön Radyo, ve son olarak BloombergHT radyo kanallarında canlı olarak gezi programları yirmi yıldır sürmektedir.

Ayrıca 150 Radyo ile 310 farklı televizyon programına konuk olmuştur.

Orhan Kural hazırlayıp sunduğu Aruz Gülnur yönteminde “Yeraltı Zenginliklerimiz – Madenlerimiz” başlıklı bir belgesel çekimi iki yıl içinde Türkiye’nin 17 değişik maden ocağında gerçekleşti.

Youtube kanalı "140journos" tarafından karantinadaki 3 günlük yaşamı belgesel olarak çekildi (Mart 2020)

Korona virüsün ardından hazırladığı " Yağma Yok" başlıklı videosunu 2,5 milyon kişi izledi ve çok olumlu dönüşler oldu.

Köşe Yazarlığı

Aralarında Milliyet, Hürriyet, Hülya Magazin, Nilüfer Gezgin, Aktüel Life, Emmaname, Serg-i İstanbul, İTÜ Mezunlar Derneği, İdealist, Art Decor, Çepeçevre, Ekonomik Bülten, Small Report, Der-Ki, Üsküdar-Tercüman, Yeşilay Dergisi, Has Seyahat, Bora Jet, Sırt Çantası, Yeşil Dünya, Köşe Bucak Dünya, İTO Dergisi, Beşiktaş Gazetesi, BUDO, Zerparola, Ogün, İstanbul Gazetesi, Vatan, Ana ve Aktüel’inde bulunduğu gazete ve Klaket gibi internet ortamında sitelerde köşe yazarlığı yapmış, çok sayıda dergide gezi yazıları yayınlanmış, bazıları ise devam etmektedir. Say Yayınları tarafından hazırlanan “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ile daha birçok kitaba ön söz yazdı.

​ 

Konsolosluk Görevleri (Gana - Benin - Vanuatu)

Altı yıl İstanbul Gana Fahri Baş Konsolos Yardımcılığı görevini başarı ile sürdürdü (Temmuz 2002 – Aralık 2008). 22 Eylül 2003’te Benin Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’na, Mayıs 2013’te de ise Vanuatu Fahri Konsolos Yardımcılığı’na atanmıştır. Fahri konsolos olarak dışişlerinde bir çok başarıya veya ilke imza attı.

​ Özel Dersleri ve Lise Öğretmenliği

 Otuz yıl boyunca aralarında Sertap Erener, Oylum Talu, Saba Abacı, Ali Kibar, Nuri Özsüer, Pınar Afşar, Umut Oran, Vuslat Doğan’ın da bulunduğu 3 bine yakın öğrenciye özel Matematik dersi vermiştir. Bir dönem Türkiye’nin en ünlü matematik hocası idi. Bazı öğrencileri matematik dalında dünya şampiyonu bile  olmuştur. Gönüllü olarak Kabataş ve Fındıklı liselerinde birer dönem lise öğretmenliği de yapmıştır.

Guiness ile Dünya Çocuk, Erkek, Kampüs ve Kadın Rekorları

 Guinness Dünya rekorlarında Türkiye’nin daha fazla yer alması böylelikle ülkemizin  tanıtılması için büyük çaba harcamıştır. Elli bir farklı rekorun Türkiye adına tescil edilmek üzere, Londra’ya gidecek dosyaların hazırlanmasına “kolaylaştırıcı” olmuştur. Halen de toplumsal sorumluluk içeren rekor denemelerinde danışmanlık yapmaktadır. Zeytinburnu Olivium’da altı ay süre ile her salı “Türkiye Rekorları” ile ilgili bir program hazırlayıp sundu. TRT Çocuk’ta bir dönem çocuk rekorları programı yayınlandı. “Dünya Kadın, Erkek, Kampüs ve Çocuk Rekorları” başlığında Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde hatta yurtdışında 130’a yakın rekor denemesinde hakem komitesi başkanı olarak görev yaptı. (http://orhankural.net/trt-dunya-cocuk-rekorlari/)

 

Juri ile Dernek Üyelikleri, Danışmanlıkları, Ödülleri, Devlet Nişanı ve Diğerleri

 

Ekoloji ile ilgili değişik proje yarışmalarında jüri üyelikleri yapmış ve değişik kurum ve kuruluşlardan 1098 adet plaket, 299 teşekkür belgesi ve ekoloji dalında ödüller almıştır. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Vegan ve Vejetaryenler Derneği, Fahri Müfettişler Derneği üyelikleri vardır. JcI Türkiye’nin en başarılı 10 genci yarışmasında jüri üyesi idi. Yedikule Hayvan Bakım Merkezi’nin onur üyesidir. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, ardından Sarıay Derneği Başkanlığı, Bisikletliler Derneği Kurucu Üyesi, İTÜ Sigara Bırakma, İTÜ Ekoloji ve Basın Yayın kulüplerinin uzun bir dönem danışmanlığını yaptı. İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu tek roman olmayan üyesi idi. Ağır vasıta ve deniz ehliyetleri sahibi, Fahri Trafik Müfettişi ve profesyonel bir rehberdir. Geyve Boğazı Akıncı Köyü Sarp Deresi’ndeki 700 yaşındaki anıt ağaca ve Karabük Üniversitesi bahçesindeki bir çam ağacına “Orhan Kural” adı verildi.      

 

Oynadığı Filmler, Diziler, Klipler, Kamu Spotları ve Stand-Up Gösterileri

 

“Hicran Sokağı” ve “Bayrampaşa Sende Fazla Kalmayacağım”, “Adabı Muaşeret” ve “Sır Çocukları” isimli filmlerde kısa roller aldı. Gene rol aldığı kısa film Fırtına Çocuklar Limbo 2007 yılı en iyi çevre filmi seçildi.

TRT-1’de yayınlanan “6 Mantı” ve “Eski Hikâye” adlı dizilerde Orhan Kural sıfatı, Lise Devriyesi’nde ise “müfettiş” rolü ile misafir oyuncu olarak rol almıştır.

Beyoğlu’nda uyuşturucu müptelası gençlerin saldırısı, Da Mario’da haksız hesaba itiraz yüzünden tartaklama olayı, Kadir İnanır, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Teoman’nın tütüne teşvik çalışmaları dolayısıyla mahkemeye vermesi, Tarkan’ın konserinde ısrarla sigara içen bir avukat hanımla sigara münakaşası, Hülya Avşar ile yaşadığı polemik, Çiftlik Bank’ın açılışına rekor danışmanı olarak katılımı ve Bartın platformunun kendisine amaçlı ve haksız saldırısı Türkiye’de büyük ses getirdi. Bartın platformunun yöneticisi hocaya, Bartın Üniversitesi ihtar verdi.

Aşkımın Son Durağı Oyununda Ferhan Şensoy, ayrıca Levent Kırca, Gazanfer Özcan, Ata Demirel, Ali Poyrazoğlu, Cem Yılmaz, Yavuz Seçkin, Fatih Mühürdar ve Yılmaz Erdoğan kendisini oyun ve gösterilerinde sık sık konu etmiştir. Lüküs Hayat Opereti’nde ve çok sayıda şarkıda adından söz edilmiştir.


Modacı Şinası Günaydın’ın Taksim Rixos Oteli’nde gerçekleştirdiği defilede çuvaldan yapılan smokinle podyumda yürüdü ve “moda iyi bir şey olsaydı iki de bir değişmezdi” dedi. (Haziran 2014)

Ayrıca  Lütfü Kırdar Kültür Merkezi’nde bir fuar çerçevesinde smokin giyerek mankenlik yaptı (29 Mayıs 2015)

 Şebnem Özinal, Merve Sevi, Barbaros Uzunöner, Volkan Kantoğlu ve Merve Erdoğan ile “Akla Ziyan İşler” adlı komedi dalında bir tiyatro oyununda (2014-2015), ve çok sayıda kamu spotunda ve tanıtım filmlerinde yer aldı.

“Dünya İçin Bir Şey Yap” adlı müzikli söyleşide Serap Yenici ile birlikte 3 yıl sahne aldı. (2015-2017) İBB kültür işlerinin desteği ile bu müzikal İstanbul’da çok sayıda ilçede sahnelendi.

​İngilizce, Almanca, İtalyanca bilen Orhan Kural hakkında Google ve benzeri arama motorlarında yaklaşık 100 bin haber bulunmaktadır. Bugüne değin 9,5 milyon kişi Web Sitesini ziyaret etmiştir. 

Attila Atasoy'un "Seferi" adlı parçasının Ağva'da çekilen klibinde rol aldı. (Ekim 2020)

İTÜ Orhan Kural Binası

​​Dört yıllık inanılmaz bir bürokratik uğraşı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arazisi ve içindeki Kurtlar Vadisi'^ne plato görevi de yapan taş bina İTÜ’ye eğitim amaçlı tahsis edildi. İTÜ senatosu da bu binaya “Orhan Kural” ismini verdi. Bina eğer yıkılsaydı bugün enkazdı. Bugün enkazların yerine yüzlerce ağaç dikildi. Bina Sarıyer ilçesi Akdağ Agrega İşletmesinin içinde yer alıyor ve önceleri orası yönetim merkezi idi.

Orhan Kural Köşesi

CVK Park Bosphorus Hotel'de Yahma Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde özel Orhan Kural köşesi organize edildi.

e-GEZGİN Dergisi

Üç ayda bir yayınlanan e-GEZGİN dergisinin imtiyaz sahibidir.

Ödülleri

 

Çevre Beratı – Çevre Bakanlığı tarafından, 15 Mart 1993
Çevre Beratı – Samsun Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, 25 Şubat 1994
Çevre Beratı – Tüketici Sorunları Haber Merkezi, 15 Mart 1994
Çevre Konusundaki Bilimsel Çalışmalardan dolayı Çevre Ödülü, Dönemin Çevre Bakanı Rıza Akçalı eli ile, The Marmara Oteli, 1 Nisan 1994 

 

​Şükran Belgesi – Doğu Türkistan Vakfı, 26 Şubat 1996
Onursal Üyelik – Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Mayıs 1997
Çevre Ödülü – Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından, Nisan 1999

Gesiad 1998 Yılı Başarı Ödülü, Yılın Çevre Dostu, 1998
Çevre Ödülü Adayı, Nokta Dergisi’nin düzenlediği anket, Doruktakiler 1998 ve 1999 

TUYED (Profesyonel Turizm Yazarları, Gazetecileri ve Editörleri Derneği) Hizmet Ödülü, (1999) 

 

​Sigarayla Savaşanlar Vakfı “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödülü, Nisan 2000
Uluslararası Çevre Proje Olimpiyatı Çevre Basın Ödülü, Haziran 2000
Sigarayla Savaşanlar Vakfı Platin Rozet Ödülü, Şubat 2000
Çerkezköy İlçesi Fahri Hemşehrilik Beraatı,  Şubat 2001
Sigarayla Savaşanlar Vakfı “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödülü, Nisan 2001
Uluslararası Çevre Proje Olimpiyatı Çevre Basın Ödülü, Haziran 2000
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Özel Ödülü, Kadıköy, Ekim 2001
Pera Kültür ve Sanat Kurumu, Kültür ve Sanat Ödülü, Aralık 2001
Kadıköy Sanat Gönüllüleri Platformu, “Yeşil Bir Dünya” Programına Çevre Ödülü, Mart 2002
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Ödülü, Ekim 2002
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü, Antalya – 2002
İstanbul Televizyonu “Çevre Platformu” Programına “Sefertası Hareketi” Basın Ödülü, Nisan 2004


İlk On Yılın İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülü, Sigara ile Savaşanlar Vakfı, Nisan 2004   

​Yılın En İyi Eğitimcisi Ödülü, Özel Eğitim Kurumları Derneği, Haziran 2004
Kadıköy Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi), Kristal Martı Ödülü, 2005
Çağın Ölüm Tuzaklarına Karşı Yaptığı Mücadeleden Dolayı, Altınburç Ödülü, 27 Ocak 2007

 

​VIII. TDAK Altın Kalite Onur Ödülü, Tüketici Raporu Dergisi, Mart 2007
2007 yılı Çevre Ödülü, XV. Uluslararası Çevre Proje Olimpiyadı, Fırat Kültür Merkezi, Beyazıt, 13 Haziran 2007
2007 Mevlana Yılı Barış ve Dostluk Ödülü, Akyol Sanatevi Sanatçıları, Beyoğlu
2007 yılı Doğa ve İnsanlık Ödülü, Merterspor, Bahçelievler, 7 Aralık 2008
İstanbul ili Çevre Konseyi Özel Ödülü, 19 Ocak 2008 

 

​Türk Sineması Sevgi Gününde Onur Ödülü, (Beykent Üniversitesi’nde Hicran Sokağı Filmi Galasında), Mart 2008
Türk Kızılay Dostu Ödülü, Mayıs 2008
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Özel Ödülü, Kasım 2008
Çevre ve Tüketici Derneği Ödülü, ÇETKODER, Ocak 2009
Özel Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Toplumsal Değerlere Hizmet Onur Ödülü, Nisan  2009 

​Çayırova Belediye Başkanlığı Çevreye Hizmet Ödülü, Haziran 2009
En Gizemli Gezgin Oscarı – Küçükçekmece Belediyesi, 2009
Uluslararası Unicef Help Yourself Ödülü, Maden Fakültesi, İTÜ Ayazağa, Nisan 2010
Bugün Kanalında yayınlanan “Lütfen + 1” programı ile INEPO Uluslararası Çevre Ödülü, 2010 

 

​Dünya Feta Günü, 41 Değer Bilim Feta Ödülü, Adapazarı Kültür Merkezi, 6 Haziran 2010
Yurt Madenciliğinin Geliştirme Vakfı, Madencilik Özel Ödülü, 15 Nisan 2011
Adapazarı Geyve Boğazı Akıncı Köyü’ndeki 700 yaşındaki ulu ağaca yörede gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı “Orhan Kural” adı verildi, 2010
On Yılın İTÜ Akademik Ödülü, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 27 Aralık 2013

Benin Cumhuriyeti, Benin Ulusal Büyük Şövalyesi Nişanı, Cotonou, Benin, 24 Kasım 2014
Karabük Üniversitesi bir çam ağacına “Orhan Kural” adını verdi, Mayıs 2015
XIV. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali, Çevre Onur Ödülü, Mayıs 2016
İstanbul Flaş Gazetesi 2016 Onur Ödülü, Eylül 2016

Haftanın en çok alkışlanan ismi, Kanal 8 1/2,  Yılmaz Morgül Show. 15 Kasım 2017 

İTÜ senatosu tarafından Akdağ Agrega Ocağı içindeki "Taş Bina"ya Orhan Kural adı verildi, Aralık 2016

 

​Ukrayna Devlet Nişanı, Odessa, Kırım, 2017

 

​General MS Mannerheim Ödülü Finlandiya. 23 Eylül 2010

​En iyi marka ödüller çerçevesinde en iyi TV Programı, Lütfen +1 Bloomberght, Kuyumcukent, 16 Temmuz 2018

 

 

 

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödülü, Aralık  2019

 

En iyi marka ödüller çerçevesinde  "Yılın En İyi TV Programı", Lütfen +1 Bloomberght, Altınkanatödülleri, 2019

Orhan Kural Hâlen Aktif Olarak Şu Görevleri Yürütmektedir:

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi

İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi.

Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı.

Benin Cumhuriyeti Fahri Konsolosu

Vanuatu Fahri Konsolos Yardımcısı

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Sarıay Derneği Başkanı

Fahri Trafik Müfettişi

Dünya, Çocuk, Kampüs ve Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi

 

Özelliklerim

(Kendi Değerlendirmem)

 

Sıkılmaktan "sıkılırım",


İdealistim, hedeflerim vardır, çizgimi duruma göre değiştirmem.

Mükemmelciyim,

Az uyurum (gecede sadece 3-4 saat),

Akılcı, dengeciyim,

Matematiğim iyi olduğundan "zamanı" iyi kullanırım.

Bence matematik yaşamın "taa" kendisidir.

Aynı anda çok farklı işi yapabilirim.

Takipçi ve girişimciyim, genelde iletişimim de iyidir, ama "haksızlığa" tahammül edemem. O zaman sesimi yükseltirim.

Her şeyi anında not eder, unutmam, işlerimi hiç sonraya bırakmam.

Profesyonel futbol hayranlığı bence diğerleri kadar tehlikeli bir “bağımlılıktır”.

Dizi, kutu aç-kutu kapa yarışmaları, izdivaç programları, birbirine benzeyen dizileri katiyen izlemem.

"Azla" mutlu yaşamayı benimsedim, "mutluluk" bence daima ufak detaylardır.

Pahalı ve markalı bir mağazadan bugüne dek bir iğne bile almadım, daima ikinci el giyinirim. Pahalı bir lokantada da yemek yemem.

Organizasyon yeteneğimin olduğuna inanıyorum

Aslında "yarın" yoktur, yarın aslında “bugündür”

1.PNG
2019 insanlığın gerçek dostları ödülü.jp
ödül.jpeg

ORHAN KURAL'IN KISA ÖZGEÇMİŞİ

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamlayan Kural, 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978’de ise  “Doktor” unvanı aldı.

 

 

 İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili üç kitabın editörlüğünü yaptı. Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye’nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 ilimizde ve ayrıca 60’a yakın ülkede yaşadığımız dünyanın sahiplenilmesi adına, bir dünya rekoru olduğuna inandığımız 6000’e yakın konferans verdi.

Ona yakın gazete ve dergide köşe ile gezi yazıları, makaleleri yayımlanmaktadır. On altı yıldır değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, son 7 yıldır

BlombergHT Televizyonu’nda Şebnem Schaefer ile “Lütfen +1” programını 7 yıldır sunmaktadır.

İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Kural, Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülkeyi gezmiş ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin 50 insanı arasındadır.

           Türkiye Gezginler (Kulübü) Derneği Kurucu Başkanlığı görevini yürüten Kural, 2003’te Benin Fahri Konsolusluğu’na, 2013 yılındada Vanuatu Fahri Konsolosluk Yardımcılığına atandı. Sarıay Derneği Başkanı ve Istanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve Esenyurt Üniversitesi  öğretim görevlisidir.

Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural’a. 2014 yılında Cotonou’da “Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı”  takdim edildi.

ORHAN KURAL'IN KISA ÖZGEÇMİŞİ

İNGİLİZCE

Orhan Kural was born in 1950 in Istanbul. After having completed his high school education at Kadıköy Maarif College, he had his bachelor’s degree in the Faculty of Mines at Istanbul Technical University in 1972. In May 1973, he earned his Senior Mining Engineer Degree and his PhD in September  in New York Columbia University where he was a  scholarship student.

 

 He served in ITI for 44 years, including his department chief position which lasted nine years.

He edited three books on coal, one in English. Kural has prepared 17 travel books promoted different countries and a journal book called Bu Kitap Başka (This is a Different Book). Kural published his book on mathematics in 2004. He held 42 personal photo exhibitions in locations of Turkey and abroad. Furthermore, he lectured around 6000 conferences in primary and secondary schools, universities, governorates, municipalities, industrial organizations, armed forces, police vocational schools, dormitories, nursing homes, hospitals, public education centers, muftis’ offices, political party centers, different associations and public places in 81 provinces of Turkey and in approximately  60 countries on the subject of embracing the world we live in and we believe this is a world record.   

His opinion columns and articles are published in around ten newspapers and journals. Kural who is preparing and presenting radio and TV programs in different channels since sixteen years, is presenting the program “Lütfen +1” together with Şebnem Schaefer in Bloomberg HT Television since last 7 years.

Kural, who speaks English, German and Italian, visited 193 countries which are registered under the United Nations  abd he is listed among 50 most travelling persons on Nomadmania Page.

          Kural, who is the Founder President of the Turkey Travelers (club) has been assigned as the Honorary Consul of Benin in 2003 and as the Vice Honorary Consul of Vanuatu in 2013.  He is actually the President of the Sarıay Association and a faculty member of Istanbul Aydın University and a lecturer at Esenyurt University.

Orhan Kural, who is granted nearly a thousand awards and plates, has been presented in 2014, the "State Order of the Republic of Benin" in Cotonou.

Özgeçmiş için En güncel Vesikalık

SCAN_20200511_164728472.jpg

orhan kural tur lİDERLİĞİ ve

tur arkadaŞlarından aldıĞı mektuplar